Rybářský řád 

 

Rybářský řád 

 1.  Chytání je možné na základě zakoupení povolenky k lovu.
 2.  Převzetím oprávnění se oprávněný zavazuje řídit rybářským řádem rybníku Mlýnský.
 3.  Rezervace chytacího místa na tel: 721 384 375; 606 227 439, e-mail:
 4.  Výkon rybářského práva a pobyt na pozemcích okolo je na vlastní nebezpečí.
 5.  Chytá se systémem „Chyť a pusť" s možností zakoupit ulovené ryby za zvýhodněnou cenu, více ceník ulovených ryb. Záměr koupě úlovků je třeba vždy před lovem nahlásit správci. Ryba vložená do vezírku se již nesmí vrátit do vody.
 6.  Chytá se na háčky bez protihrotu a jednonavazec!!!
 7.  Platí zákaz srkaček a samoseků.
 8.  Je nutná dostatečně velká podložka pod ryby, aby celá ryba byla na podložce a žádná část těla ryby neležela na zemi – podložka pod ryby musí být vždy mokrá.
 9.  Nutný je dostatečně velký podběrák, aby při podebírání byla celá ryba v síťce, oka keseru musí být malá, aby se ploutve nebo skřele nezamotávaly do sakoviny.
 10.  Při lovu musí mít rybář u sebe vyprošťovač háčků (peán, pinzetu, kleštičky).
 11.  Rybář je povinen použít desinfekci na ošetření ryby.
 12.  Povolenka se vztahuje na 2 pruty, každý další za příplatek 100 Kč/prut.
 13.  Lov štiky je možný pouze na přívlač na jeden prut.
 14.  Zakrmování ryb je povoleno pouze ze břehu. Umístění bójky, ani zavážení lodí není povoleno.
 15.  Ryby se musejí po ulovení, případném vážení, měření a focení co nejrychleji pustit zpět do vody. Rybář se k uloveným rybám chová co nejšetrněji.
 16.  Vícedenní povolenka není přenosná na druhou osobu.
 17.  Parkování pouze na vyhrazených místech.
 18.  Rybáři ani jejich doprovod nesmí svým chováním obtěžovat ostatní. Jsou povinni udržovat pořádek, zejména se zakazuje odhazování odpadků, včetně nedopalků cigaret.
 19.  Je zakázáno jakékoliv poškozování zařízení a příslušenství revíru (stavby, značení apod.).
 20.  Přísný zákaz mytí a osobní hygieny v rybníce.
 21.  V případě, že má rybář sebou psa (či jiné zvíře), tak je povinen uklidit psí exkrementy.
 22.  Při lovu ryb dodržují lovci mezi sebou vzdálenost podle značení lovných míst, nedohodnou-li se spolu jinak.
 23.  Při jakémkoli porušení pravidel a v řádu výše uvedeném bude rybáři odebráno povolení k lovu bez náhrady. Rybář je v tomto případě povinen okamžitě opustit areál revíru. Provozovatel si vyhrazuje jakoukoli změnu pravidel odlovu a možnost nahlédnutí do vybavení.
 24.  Stany lze postavit na vyhrazeném místě. Rozdělávat oheň je povoleno pouze na přenosných grilech (na místech k tomu určených) a po předchozí domluvě s porybným.
 25.  Vystavená povolenka se po ukončení rybolovu vrací zpět.